Skip Navigation LinksAraştırma-Olanakları

Araştırma Olanakları

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ile uluslararası eczacılık eğitim-öğretim programlarına uygun bir eğitim vermektedir. Eczacılık eğitimi için laboratuvarlarımızda kullanılan temel aletlerin  yanında, fakültemizin HPLC, GC-MS, FT-IR, UV spektrofotometre, hücre kültürü uygulamaları, deney hayvanları araştırma laboratuvarında kullanılan cihazlar (izole organ banyo sistemi, passive avoidance, orofacial stimulation test), laminar akış, mikrodalga reaktörü, tablet makinası, dissolüsyon cihazı, granülatör, homojenizatör, viskozimetre, stabilize iklim dolabı, inkübatörler, partikül büyüklüğü tayin cihazı,  mikroskoplar, ve benzeri gibi farmasötik bilimler için gerekli en son teknolojik ve eğitime dönük altyapı ile donatılmış öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır.