Skip Navigation LinksPharmacy-(Pharm-D-)

Eczacılık (Pharm.D.)

Derece: Pharm.D.
Süre (Yıl): 6
Eğitim Dili: İngilizce

Eczacılık (Pharm.D.) Programı

2011-2012 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan DAÜ Eczacılık Fakültesi'nin eğitim dili İngilizce olup, 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, 10 yarıyıldan oluşan 5 yıllık bir lisans programı ve bunun yanısıra 6 yıllık Pharm. D. programı da sunmaktadır.

Genel Bilgi

DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; eczacılık mesleğinin ilkelerini ve etik anlayışını kavramış, toplum sağlığında ilk basamak sağlık danışmanlığı hizmetini verebilecek üst düzey uluslararası donanıma sahip, meslekteki son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme özelliği kazandırılmış nitelikli eczacılar ve bilim adamları yetiştirmek; alanımızdaki bilimsel araştırmalara evrensel ve bölgesel düzeyde katkıda bulunmak; elde edilen bilgileri eczacılık hizmeti yoluyla toplumun yararı için kullanmak; uluslararası ilaç endüstrisinde ve mesleğin diğer dallarında çalışmak için gerekli bilgi birikimini aktarabilecek bir fakülte çatısı altında bölgemizin en iyi ve saygın eczacılık fakültesi olmaktır.

DAÜ Eczacılık Fakültesi olarak vizyonumuz; eczacılık mesleğinin evrensel kriterlerine uygun, mesleğine saygılı, dürüst, topluma faydalı, analitik düşünceye sahip ve grup çalışmasına yatkın, eczacılık alanında uluslararası üst düzey eğitim ve öğretim almış üstün bireyler yetiştirmenin yanısıra toplum sağlığı ve pozitif bilime hizmet etmektir.

Eğitim / Öğrenim

Eğitim programında ağırlıklı olarak laboratuvar uygulaması yer alan DAÜ Eczacılık Fakültesi, aşağıdaki bölüm ve birimlerden oluşmaktadır:

-Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Bölümü -Farmakoloji Bölümü -Farmasötik Kimya Bölümü -Farmasötik Toksikoloji Bölümü -Farmasötik Teknoloji Bölümü

5 yıllık eğitim kapsamında, mezun olmak için öğrencilerin en az 6 ay olmak üzere; eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanında stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Olanaklar

DAÜ Eczacılık programı için hazırlanan laboratuvarlar, uluslararası eczacılık eğitim-öğretim programına uygun şekilde, en son teknik ve fiziki altyapıya sahip olarak tasarlanmıştır. Eczacılık lisans eğitimi için gerekli tüm temel cihazların yanı sıra araştırmaya yönelik kullanıma da hizmet verecek şekilde donatılan laboratuvarlar, aynı anda 270 öğrenciye eğitim verecek şekilde ferah mekânlar kullanılarak hazırlanmıştır. Her öğrencinin tek başına kullanmasına imkân verecek şekilde, bağımsız bir mikroskobi laboratuvarı mevcuttur. Ayrıca en son teknolojiye uygun olarak; her laboratuvarda bulunan akıllı tahta desteğiyle, öğrencilerin eğitimlerini daha verimli bir şekilde sürdürmesi amaçlanmıştır.

Kariyer Olanakları

Eczacıların çoğunluğu, eczane eczacılığı yapmak suretiyle sağlık hizmeti verirken, hastanelerde, ilaç sanayinde, ilaç, aşı, serum ve diğer biyolojik ürünlerin üretim, kalite kontrol ve satış aşamaları ile Ar-Ge laboratuvarlarında, ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ve eşdeğer kurumlarda kamu eczacısı olarak çalışabilirler. Ayrıca, kozmetik alanında en donanımlı eğitimin verildiği eczacılar için, kozmetik endüstrisi de ilaç endüstrisi kadar istihdam yaratabilmektedir.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 2401
Faks: +90 392 365 2819
E-posta: pharmacy@emu.edu.tr
Web: http://pharmacy.emu.edu.tr

Derece: Pharm.D.
Süre (Yıl): 6
Eğitim Dili: İngilizce

Ders Programı

Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS
Dönem 1
CHEM105 Genel Kimya
Madde ve ölçümler; Atomlar ve elementler; Moleküller, bileşikler ve kimyasal denklemler; Kimyasal miktarları ve sulu reaksiyonlar; Gazlar, Termokimya; Atomun kuantum mekanik modeli; Elementlerin periyodik özellikleri; Kimyasal bağ, Sıvılar, katılar, moleküller arası kuvvetler, Çözümler, Asitler ve bazlar
1 5 4 2 -
MATH155 Matematik
Kümeler, sayılar, fonksiyonların sürekliliği, limit ve türev, orantı ve fonksiyonların gafikleri, fonksiyon çeşitleri, integral metodları, iki eğri altında kalan alanın integralinin alınması, hacim hesaplaması, üstel fonksiyonlar, logaritmik hesaplamalar.
1 3 3 1 -
PHYS111 Fiziğin Prensipleri
Fizik ve Ölçme; Vektörler; Tek Boyutta Hareket; Hareket Kanunları; Dairesel Hareket ve Newton Yasalarının Diğer Uygulamaları; Bir Sistemin Enerjisi; Akışkanlar mekaniği; Elektrik alanlar; Manyetik alanlar; Nükleer Yapı (Radyoaktivite); X-ışınları
1 3 2 2 -
ITEC105 Bilgisayar - I
ITEC105 Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi dunyasına giriş dersidir. Bugün, tüm dünya hızla gelişen bir bilgi teknolojisi toplumuna doğru yol almaktadır ve bu bilgi toplumunun birer parçası olan ev insanları, okullar, kuruluşlar ve işletmeler bilgisayarlarla artarak belişen bir işbirliği içerisine girmektedirler. Bilgisayarlar ve Bilgi Teknolojisi evde ve iş hayatımızda yaptığımız herşeyin bir parçasını oluşturmaktadır. Görülen ve kabul edilen o ki, bilgisayarlarla kurulan bu birliktelik önümüzdeki sürede katlanarak artacaktır. Ders bilgi teknolojisinin temel çerçevesini, temel bilgisayar sistemlerinin parça ve yazılımlarını, bilgi teknolojisi terim ve terminolojisini, uygulama alanlarını, ve bilgisayar sistemi parçalarının entegrasyonunu konu olarak içermektedir.
1 3 2 2 -
ENGL191 İngilizce'de İletişim - I
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 3 1 -
ENGL181 Akademik İngilizce - I
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 5 1 1
TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 1 2 2 - -
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 - -
Dönem 2
BIOL124 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş
Bu ders, modern genetiğin moleküler temelini öğretmeyi amaçlamaktadır. DNA ve RNA özelliklerini ve fonksiyonlarını içerir. Kalıtsal materyallerin jenerasyondan jenerasyona nasıl aktarıldığı, genler ve protein oluşumu tartışılır. İnsan Genom Projesi’nin önemi belirtilir.
2 3 2 3 -
MATH212 Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğe giriş, sağlık bilimlerinde istatistik kullanımı ve ilgili araştırmalar, veri toplama, tanımlayıcı istatistik, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, hipotez testi, regresyon ve korelasyon analizi, istatistik temel kavramları ve tanımlayıcı istatistik, istatistik karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımı, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçeklendirilmesi ve bilimsel raporların hazırlanması
2 3 3 - 1
PSYC108 Psikolojik Bilimlere Giriş
Bu ders psikoloji ile ilgilenen psikoloji dışındaki bölüm öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu ders Psikolojinin ana alt alanlarına ve pratik uygulamalarına genel bir giriş sağlar. Ders içerisinde işlenilen konular bilişsel, gelişim, klinik ve sosyal psikolojiden alınmıştır.
2 2 2 - -
MDCN140 İlk Yardım ve Tıbbi Cihazlar
İlk yardıma giriş, hastanın genel muayenesi ve değerlendirilmesi, hayati bulgular (kan basıncı, nabız, ateş, solunum), tıbbi ilk yardım, kardiyak, pulmoner, temel yaşam desteği, solunum yolu, solunum, dolaşım, mide-bağırsak sistem acil durumları, endokrin, immünolojik acil durumlar, pediatrik acil durumlar, ilk yardım cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, kırıklar ve yaralanmalar, travma, şok, yara bakımı ve kanama kontrolü, acil durumlar ile ilişkili çevresel faktörler, kimyasal ve fiziksel ajanlar, zehirlenme, acil bakımın hukuki yönleri, hastalarda tanı tedavi veya cerrahide tıbbi amaçlar için kullanılan cihazlara giriş
2 1 1 1 -
MDCN142 Anatomi ve Histoloji
İnsan anatomisi hakkında genel bilgi, sistematik anatomi, sindirim sistemi, dolaşım-boşaltım sistemi, ürogenital sistem, solunum sistemi, ve sinir sistemi, histolojik yöntemler ve mikroskopi, sitoloji, bağ dokuların histolojisi, kemik, kas ve vücut sistemleri.
2 3 2 2 -
NUTD223 Beslenme ve Diyet Tedavisi
Bu dersin amacı karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller, besin kaynakları, gerekli miktarlar ve vücut tarafından kullanılan besinleri tanımlamaktır. Ayrıca temel beslenme kavramlarına giriş, besinlerin tanımlanması, besin kaynakları, gerekli miktarlar ve vücut tarafından kullanılmasıbesin ve ilaç etkileşimi ve beslenme takviyelerinin kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
2 3 3 - -
PHAR206 Tıbbi Terminoloji
Tıp ve eczacılık alanlarında kullanılan terimler ve bunların detaylı olarak tanımlanmaları, tıbbi kısaltmalar, reçete kullanılan terminoloji
2 2 2 - -
ENGL182 Akademik İngilizce - II
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 5 1 -
ENGL192 İngilizce'de İletişim - II
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 3 - 1
Dönem 3
CHEM243 Organik Kimya - I
Yapı ve Bağlanma,alkanlar,alkenler ve alkiller,alken ve alkinlerin reaksiyonları,aromatik bileşikler,steryokimya,organohalojenürler,nüklefirik yerdeğiştirme ve eliminasyon,alkoller,fenoller,etherler
3 4 4 1 -
CHEM247 Analitik Kimya - I
nalitik kimyada kullanılan hesaplamalar, kimyasal denge, asitler, bazlar, tampon çözeltileri, analiz, gravimetrik ve titrimetrik yöntemlerin (nötralizasyon, kompleksometri, nitritometry ve redoks titrasyonları), elektrokimya giriş, potansiyometri, spektrokimyasal yöntemler, atomik absorpsiyon spektroskopisi klasik yöntemler, analitik ayırmalar ve gaz kromatografisi, kromatografik teknikler (TLC, kağıt, kolon), ilaç kantitatif analizinde titrimetrik çeşitli yöntemler niteliksel analizi uygulamar
3 4 3 2 -
MDCN241 Tıbbi Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojiye giriş, bakteriyolojiye giriş, hastalıklara sebep olan bakteriler, hücre yapısı, virülens faktörler, antimikrobiyal ilaçlar, farmasötik maddelerin etki mekanizmaları ve antibiyotik direnci, anaerobik bakteriler, mikolojiye giriş, Mycobacteria, mikoplazma, Ricketsia, Chlamidiae, Spiroketler, tedaviler, mantarların sınıflandırılması, metabolitler, mantar enfeksiyonları, antifungal kemoterapi, bakterilerde mikrobiyal genetik, bakterilerde genetik transfer, antimikrobiyal direncin genetiği, mikrobiyal metabolizma, hastanede enfeksiyon kontrolü, insan vücudunun normal mikrobiyal florası, derinin normal florası, ağız-üst solunum yolu-bağırsak normal florası
3 3 3 1 -
MDCN243 Halk Sağlığı
Halk sağlığı bilgileri, koruyucu hekimlik, sağlık idaresi, aile planlaması, doğum kontrolü, salgın hastalıklar, kişisel korunma yöntemleri ve halk sağlığı, aşılama, çevresel sanitasyon, sağlıklı yaşam tarzını iyileştirmek için teknik geliştirme
3 2 2 - -
MDCN245 Fizyoloji - I
Fizyolojiye giriş, insan vücudunun fonksiyonel organizasyonu, hücre fizyolojisi, nörofizyoloji, membran ve kas fizyolojisi, kalp-damar sistemi ve kan fizyolojisi
3 4 4 - -
MDCN247 Viroloji ve Parazitoloji
Virüsler ve parazitlerin sınıflandırılması, patojenik türlere giriş ve bu mikroorganizmalar, virolojik hastalıklar, parazitolojik hastalıklar, anti-viral ve anti-parazitik ilaçlar
3 4 3 2 -
Dönem 4
CHEM246 Organik Kimya - II
Aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler ve türevleri, karbonil a ikamesi ve yoğunlaştırma reaksiyonları, aminler, spektroskopi, biyomoleküller, karbohidratlar, amino asitler, peptidler ve proteinler
4 4 3 2 -
CHEM254 Biyokimya
Protein yapı, enzim, karbonhidrat ve yağ, hücre zarları, kanallar, pompa ve reseptörleri, transdüse ve protein biyokimyası enerji, nükleik asit yapısı ve DNA replikasyonu, RNA sentezini, işlenmesini ve düzenleme, gen ekspresyonunu, protein sentezi, saklanması metodları, immünolojik ve rekombinant DNA teknikleri
4 3 2 2 -
BIOL412 İmmünoloji
Bu ders, bağışıklık sisteminin ve bağışıklık yanıtın temel kavramlarının irdelenmesi için tasarlanmıştır. Dersin başlıca amacı immünoloji bilgisinin moleküler biyoloji ve genetik ve ilaç endüstrisi alanındaki kullanımını öğretmektir. Bağışıklık sisteminin elemanları ve fonksiyonu, doğal bağışıklık, adaptif bağışıklık, immünolojinin moleküler esasları, rekombinasyonun immün sistemdeki önemi ve immün sistem hücrelerinin çeşitliliği, antikor ve aşı geliştirme ve bağışıklık sistemin moleküler düzeyde kontrolü irdelenir.
4 4 3 3 -
MDCN144 Patoloji
Hastalıkların patolojisinin tanımı, nedenleri, ayrımı, endikasyonları ve tanı yöntemleri, tedavi, farklı sistemleri içeren çeşitli hastalıkların tedavisine yanıt
4 2 2 - -
MDCN244 Fizyoloji - II
Hücre yapısı ve fonksiyonu, aksiyon potansiyelleri, kas kasılması (iskelet kası, düz kas ve kalp kası), periferal ve merkezi sinir sistemi, derin deri içorgansal duyular, görme, işitme, koku ve tat, kan ve vücudun savunma sistemleri, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, endokrinoloji, üreme sistemi
4 4 3 2 -
PHAR204 Farmasötik Botanik
Bitkiler aleminin sınıflandırılması ve bölümlerinin (Gymnospermae and Angiospermae) sunulması, ilkel ve gelişmiş bitki aileleri, eczacılkta önemli mikro ve makroalg, bakteri ile mikro ve makrofungus türleri, tıbbi potansiyeli bulunan önemli bitki aileleri, geleneksel tıpta ve bitkisel tedavilerde kullanılan bitki türlerinin hazırlanması
4 3 2 2 -
CHEM248 Analitik Kimya - II
Analitik yöntemlerin sınıflandırılması, enstrümantal yöntem ve örnekler, analitik yöntem seçimi, doğruluk, kesinlik, varyasyon aralığı, seçicilik kavramları, güven aralığı, olasılık seviyesi problemleri, ayırma yöntemlerine giriş, ekstraksiyon ve ekstraksiyon problemleri, kromatografik yöntemlere giriş, mekanizmalar kromatografi, kromatografik yöntemlerin sınıflandırılması, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, spektrokimyasal yöntemlere giriş, optik spektrometre için cihaz tanıtımı, moleküler absorpsiyon spektrofotometrisinin kalitatif ve kantitatif uygulamaları, atomik spektroskopik teknikler, elektroanalitik yöntemlere giriş, potansiyometrik ve iletken ölçüm yöntemleri analiz yöntemleri
4 3 3 - 1
Dönem 5
PHAR301 Farmakoloji - I
Farmakolojinin temel ilkeleri, ilaç emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımının (ADME) dinamikleri, ilaç uygulama yolları, ilaç reseptörleri ve ilaç- reseptör etkileşimleri, ilaç etkileri, etkileşimleri ve ters/yan etki mekanizmaları, yeni ilaçların temel ve klinik değerlendirmeleri, otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar, otakoidler
5 3 3 - -
PHAR303 Farmasötik Kimya - I
Farmasötik kimyaya giriş ve genel kavramlar, ilaç-reseptör etkileşimleri, ilaç geliştirmede teorik uygulamalar, ilaç metabolizması, kemoterapötik ajanlar, antiseptik ve dezenfektanlar, antibiyotikler, antiviral ve anti-neoplastik ilaçlar, kolinerjik sistemi etkileyen ilaçlar, kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar (kalp glikozitleri, antianginal ve antiaritmik ilaçlar), ACE inhibitörleri, ARA ilaçlar ve diüretikler, yoğunluk, erime ve kaynama noktası, kırılma endeksi, optik rotasyon ve onların pratik uygulaması gibi bazı fiziksel terimlerin tanımlanması, UV ve kolorimetre gibi spektral yöntemlerle ilaçların kantitatif analizleri, HPLC ve kapiller elektroforez ve bu yöntemlerin uygulanması
5 3 2 2 -
PHAR305 Farmakognozi - I
Farmakognozi'de genel tanımlar ve kavramlar, doğal ürünlerin biyosentezi, bitki kimyasallarının kalitatif ve kantitatif analizleri, karbonhidratlar, ozlar ve ozitler, oligoholozitler, poliholozitler ve bunların doğal kaynakları, heterozitlere giriş, kardiyoaktif heterozitler, triterpenik ve steroidal saponozitler, flavonoitler, fenol heterozitleri, kumarinler, tanenler, antrakinonlar, naftokinonlar, siyanogenetik heterozitler, senevol heterozitleri
5 3 2 2 -
PHAR307 Farmasötik Teknoloji - I
İlaç taşıyı sistemleri ve dozaj şekillerine giriş, ilaçta ve eczanede dozaj şekillerinin hazırlanması ve formülasyon kavramına giriş, yeni ilaç formülasyonu geliştirme, ve dozaj şekillerinin kabul edilebilmesi için gerekli yetkilendirme yöntemleri, dozaj form tasarımı, solüsyon ve dispers sistem dozaj şekli, solüsyonlar, dispers sistemler (koloid dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, farmasötik aerosol lar), yarı katı dozaj şekilleri ve transdermal sistemler, merhemler, kremler, jeller, deri yolu ile emilim, transdermal ilaç taşıyıcı sistemleri, rektal ve vajinal supozituvarlar ve bu gibi ilaçlar, dozaj şekillerinin formülasyonu, ilaç ürünlerinin endüstriyel ölçekte üretiminden sonra yapılan stabilite ve biyoyararlanım incelemeleri
5 4 3 2 -
PHAR309 Farmasötik Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü
Farmasötik Biyoteknolojiye giriş ve temel ilkeler, farmasötiklerde rekombinant DNA teknolojisinin önemi, protein destabilizasyonun nedenleri ve mekanizmaları, protein farmasötiklerini değerlendirmek için kullanılan yöntemler, biyoteknoloji temeline dayanan farmasötiklerde ve protein stabilizasyonunda formülasyon yaklaşımları, protein ilaç dağılımındaki gelişmeler, biyoteknoloji temeline dayanan ilaçların düzenleyici yönleri, hücre kültürünün temelleri, hazırlanması, seçilmesi ve hücre kültürü hatlarının sürdürülmesi
5 4 4 - -
PHAR311 Eczacılık Tarihi ve Etiği
Eski çağlarda terapi, Orta Çağ'da Avrupa'da eczacılık, İslam dünyasında eczacılık, eski ünlü eczacı-hekimler, eczacılığın tarihsel süreci, tarihte eczacılığın mihenk taşları, eczacılık yemini ve deontolojisine rehber takım çalışmaları, meslektaşlar ile muhtemel röpörtajlar
5 1 1 - -
Dönem 6
PHAR302 Farmakoloji - II
Astım ve soğuk tedavisi, mide-bağırsak ilaçları, su-elektrolit, asit-baz dengesi, antihipertansif ilaçlar, antianjinal ilaçlar, konjestif kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar, antiaritmikler, diüretikler, antitrombotikler, periferik vazodilatörler, antihiperlipidemikler, antianemikler, hipotalamus ve hipofiz hormonları, tiroid ve anti-tiroid ilaçlar, adrenokortikosteroidler ve adrenokortikal antagonistler, gonadal hormonlar ve bunların inhibitörleri, pankreas hormonları, anti-diyabetik ilaçlar, kemik mineral dengesini etkileyen ilaçlar, cinsiyet hormonları ve ilgili ilaçlar
6 3 3 - -
PHAR304 Farmasötik Kimya - II
Otonom sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ilaçlarına giriş (analeptikler, sedatif ve hipnotikler, genel ve lokal anestezik ilaçlar, serotonin reseptörlerini etkileyen ilaçlar, anti-Parkinson ilaçları, sakinleştiriciler, antikonvülzanlar, opiat türevi ağrı kesiciler), antihistaminikler, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), anti-ülser ilaçlar, hormonal system üzerine etkili ilaçlar, peptid hormonları, insülin ve hipoglisemik ilaçlar, steroidal hormonlar ve anabolik ajanlar, işlevsel grup analizi, UV, IR, H-NMR ve kütle spektroskopisi gibi spektral ve geleneksel yöntemlerle ilaçların kalitatif analizi ve yapı tayini
6 3 2 3 -
PHAR306 Farmakognozi - II
Terpenlere giriş, terpenlerin tanımı, biyosentezi, sınıflandırılması, izolasyonu ve analiz teknikleri, tıbbi kullanımı olan terpen türevleri, uçucu (esansiyel) yağlar, sabit yağlar, yağlar, bu bileşiklerin doğal kaynakları, kalite kontrol ve analiz yöntemleri ve tıbbi kullanımları, doğal ürünlerin (terpenler, steroidler vs.) mikrobiyal biyotransformasyonu
6 3 2 3 -
PHAR308 Farmasötik Teknoloji - II
Steril dozaj şekiller, parenteral dozaj şekilleri, oftalmik çözeltiler, süspansiyonlar, merhemler, burun ve kulak preparatları, sterilize teknikleri, aseptic teknikleri, steril formülasyon yolları, katı dozaj şekilleri ve ilaç taşıyıcı sistemleri, tozlar, granüller, kapsüller, tabletler, katı dozaj taşıyıcı sistemleri, kaplama işlemleri ve teknikleri, dozaj şekillerinde kalite control teknikleri, validasyon, ürünlerin ambalajlamaları, yeni modern dozaj şekilleri ve yöntemlerine (mikroküreler, Lipozomlar, v.b.) giriş.
6 4 3 3 -
PHAR310 Farmakoekonomi
Eczane yönetiminde yasal ve düzenleyici konular, mevzuat, eczacının sorumlulukları, bir eczane için gerekli yasal belgeler
6 3 3 - -
PHAR312 Fiziksel Eczacılık - I
İlaçların biyolojik etkileri ve kimyasal yapıları arasındaki fizikokimyasal parametreler, farmasötik hesaplamalar.
6 2 2 - -
Dönem 7
PHAR401 Farmakoloji - III
Merkezi sinir sistemi farmakolojisine giriş, genel ve lokal anestezikler, sedatif-hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, antidepresanlar, ağrı kavramı ve sınıflandırılması ve analjezikler, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, anti-epileptikler ve anti-Parkinson ilaçları, kemoterapötikler, antiseptikler, antibiyotikler (makrolitler, linkozamitler, sülfonamidler, penisilinler, sefalosporinler), antiparaziter ve antimalarial ilaçlar, antiviral ajanlar, antifungal ilaçlar, immünomodülatörler ve kanser tedavisinin öğrenilmesi, dermatolojik hastalıklarda kullanılan ilaçlar
7 2 2 1 -
PHAR403 Farmakognozi - III
Alkaloitlere giriş, alkaloit tanımlama yöntemleri, tıbbi alkaloitler ve protoalkaloitler ve bunların bitkisel kaynakları, kimyasal sınıflandırılması, piridin, piperidin, kinolin, ve tropan alkaloidleri, Opium alkaloitleri, steroidal alkaloitler ve terpen türevi alkaloitler, lektinler, aminoasitlere giriş, bitkisel proteinlerden ve biyoteknolojik yöntemlerle doğal bileşiklerden üretilen proteik bileşikler,fermantasyon teknolojisi, doğal kökenli antibiyotikler
7 3 2 3 -
PHAR405 Farmasötik Kimya - III
Antineoplastik ve antihistaminik ilaçlar, gastrointestinal sistem ilaçları, steroidler, vitaminler, mineraller, elektrolitler, geriatrik ilaçlar, Parkinson ve Alzheimer ilaçları, menopoz-prostat-osteoporoz ilaçları, biyoteknoloji ve genel kavramlar, plazma fraksiyon ürünleri, beslenmede kullanılan oral ve parenteral ilaçlar, peptidoimetikler, radyofarmasötikler
7 3 2 3 -
PHAR407 Farmasötik Teknoloji - III
Radyofarmasötik, iyi üretim uygulamaları (GMP), farmasötik su, parenteral preparatlar (koliler, kuru tozlar, steril preparatların dizaynı ve formülasyonu, aseptik şartlar, su dışında diğer taşıyıcılar), merhemler, perkütan emilim, supozituvar, katı-hal farmasötikler (mikromeritik)
7 3 2 3 -
PHAR409 Farmasötik Toksikoloji
Toksikolojiye giriş, toksisite testleri, emilim, dağılım, toksik bileşiklerin metabolizması, ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu, farmakogenetik, toksikolojide DNA teknolojisi, farmakogenomik, toksikogenomik, hedef organ toksisitesi, mutajenler, teratojenler ve kanserojenler, kimyasal ve çevresel toksinler (pestisitler, organik çözücüler ve metal toksisitesi, hayvansal toksinler, çevresel kirleticiler), immünotoksikoloji ve alerji, ilaç bağımlılığı
7 4 3 2 -
PHAR411 Farmakoterapi - I
İlaç tedavisinin tüm yönleri (klinik endikasyonlar, dozaj formları, yan etkileri, sık karşılaşılan ilaç etkileşmeleri) ve öğrencilerin ilaçların hastalıkları ve hastalıkların belirti ve semptomlarını nasıl tedavi ettiğini, hastalıkların patofizyolojisini, hastalık patofizyolojisi ile ilaç etki ve tedavi ediciliğini anlamalarını sağlamak ve ilişkilendirmek, kardiyovaskuler, solunum, renal ve endokrin bozukluklarda farmakoterapi
7 3 3 - -
Dönem 8
PHAR402 Kozmetik Bilimi
Kozmetolojiye giriş, tanımlar (kozmesötik, dermokozmetik), kozmetic ürünlerin formülasyonları ve uygulama alanları, aktif madde içeren kozmetik ürünler, kozmetik ürünlerde kullanılan yüzey etkin maddelerin fiziksel özellikleri, kozmetik alanında kullanılan doğal kaynaklı ürünler (doğal güzel koku vericiler). Kozmetikte kullanılan yağlar, kozmetik ürünlerin stabilitesi, yeni kozmetic taşıyıcı sistemler, kozmetic alanında kullanılan maddelerin toksisitesi ve yan etkileri,yaşlanma karşıtı kozmetikler
8 2 2 - -
PHAR404 Fitoterapi
Fitoterapinin tarihsel gelişimi ve fitoterapi anlayışı, bitkisel ilaç tanımı, dünyadaki mevcut durum ve düzenlemeler, bitkisel ekstraktların üretimi standardizasyonu, bitkisel ilaçların toksisitesi ve yan etkileri, modern fitofarmakoterapi ve bunun formülasyon uygulamaları, bitkisel ilaçların kalite kontrolü, mide-bağırsak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, romatizmal şikayetler, sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bitkiler; jinekoloji, oftalmoloji, dermatoloji ve kanser, bağışıklık sistemi üzerinde etkili bitkiler
8 2 2 - -
PHAR406 Farmasötik Kimya - IV
Genel anestezikler, lokal anestezikler, narkotik analjezikler, narkotik antagonistler, antitüsifler, ateş düşürücü-analjezikler, sedatif-hipnotikler, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), kas gevşeticiler, minör sakinleştiriciler, antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri
8 3 2 3 -
PHAR408 Farmasötik Teknoloji - IV
Katı dozaj şekilleri (tozlar, granüller, katı ve yumuşak kapsüller, tabletler, kaplanmış tabletler), kontrollü salınım, mıkrokapsüller, biyofarmasötik, hedeflendirilmiş dozaj şekilleri, veteriner ilaçlarında kullanılan dozaj şekilleri, ambalaj malzemeleri, ve tıbbi malzemeler.
8 3 2 3 -
PHAR410 Kilinik Biyokimya
Spektrofotometrik ölçümler ve bunların prensipleri, tampon çözeltiler, enzimler, tükürükteki alfa-amilaz aktivitesinin belirlenmesi, kan şekeri miktar tayini, serum toplam lipid miktar tayini, serumdaki kreatinin ve üre miktar tayini, idrarın fiziksel ve mikroskopik olarak incelenmesi, idrarın kimyasal analizi, idrarda glukoz , keton cisimleri, hemoglobin, bilurubin, ürobilinojen, urobilin incelenmesi, idrarda protein analizi, böbrek ve idrar yolu taşları
8 2 2 - -
PHAR412 Farmakoterapi - II
Nöroloji, onkoloji ve hematolojik bozukluklarda, enfeksiyon ve cilt hastalıklarında farmakoterapi, geriatri, pediatric, hamilelik ve organ yetmezliği gibi özel durumlarda farmakoterapi, Öğrencilerin, olguya-dayalı öğrenme ile ilaç tedavisi ile ilgili problem çözme yönteminin öğrenilmesi
8 3 3 - -
PHAR414 Fiziksel Eczacılık - II
İlaçların biyolojik etkileri ve kimyasal yapıları arasındaki fizikokimyasal parametreler, farmasötik hesaplamalar.
8 2 2 - -
Dönem 9
PHAR451 Tez Projesi - I
Öğrencinin bilimsel literatürü toplaması ve öğrencinin ilgi duyduğu bölümün akademik kadrosu gözetiminde oluşturulacak bir konu hakkında bilgile verebilmesi ve bir makalenin sözlü sunumunu yapması beklenmektedir.
9 2 - 4 -
PHAR455 Biyoeczacılık ve Farmakokinetik
Biyofarmasötik ve farmakokinetiklere ait genel kavramlar, ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi amaçlı, ilacın emilim, dağılım, metabolizma ve atılımının değerlendirilmesi, hastaya yönelik tedavi yönetimi, hastanın ilaç kullanımını etkileyen, nitel ve nicel faktörlerin tanımlanması, farmakokinetiğin klinik uygulamaları.
9 3 3 - -
PHAR457 İlaçların Mikrobiyal Kontrolü
Mikrobiyolojik olayların ilaç kalitesindeki etkisi, ilaç üretiminde önformulasyon, formulasyon, üretim ve lisans başvuru evrelerinde mikrobiyolojinin temel yönleri, iyi üretim yöntemlerinde kontminasyon kontrolleri, ambalajdaki ek materyaller ve temiz odalardaki kontaminasyon riski.
9 2 2 1 -
PHAR459 İlaçların Fizikokimyasal Kontrolü
Eczacılık alanında fizik ve kimyanın uygulanması, fizikokimyasal yöntemler ile ilaçların kalite kontrollerinin yapılması, analitik metot validasyonu, ham madde ve bitmiş üründe fizikokimyasal metotların uygulanması, fizikokimyasal yöntemlerle ilaçta kalite güvence, ISO 9001 ve ISO 9002 hakkında bilgiler.
9 2 2 1 -
AE01 Alan Seçmeli Dersi - I
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PHAR477 - KKTC'de Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji
9 3 3 - -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PHAR312 - Fiziksel Eczacılık - I
9 3 3 - -
Dönem 10
PHAR452 Tez Project - II
Öğrencinin bilimsel literatürü toplaması, öğrencinin ilgi duyduğu bölümün akademik kadrosu gözetiminde oluşturulacak bir konu hakkında bilgile verebilmesi, fakülte tarafından belirlenen bir formatta tezi yazabilmesi ve tezinin sözlü sunumunu yapması beklenmektedir.
10 3 - 6 -
PHAR454 Zehirlenme Kontrolü
Zehirlenmenin tanımı, zehirlenme tipleri (Alkol zehirlenmesi, opioid zehirlenmesi, madde zehirlenmesi, kokain zehirlenmesi, kafein zehirlenmesi, halusinojen zehirlenmesi, uçucu madde zehirlenmesi, sedative-hipnotik zehirlenmesi, v.b.) ilaçta doz aşımı, bitkilerle zehirlenme, gıda zehirlenmesi, farklı zehirlenme tiplerinin kontrolü.
10 2 2 - -
PHAR456 Biyolojik Ürünler
DNA, RNA ve proeinlerin kimyasal yapısına giriş, DNA, RNA ve proteinlerin biyosentezi ve fizyolojik önemleri, allerjen ekstratlar, kan ve kan ürünleri, gen terapisi, transplantasyonda kullanılan biyolojik ürünler, aşılar, monoklonal antikorlar, sitokinler, büyüme faktörleri, immünomodülatörler ve biyobenzerler.
10 2 2 - -
PHAR458 Enstrümental Analitik Yöntemler 10 3 3 1 -
AE02 Alan Seçmeli Dersi - II
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PHAR477 - KKTC'de Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji
10 3 3 - -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PHAR312 - Fiziksel Eczacılık - I
10 3 3 - -
Dönem 11
PHAR453 Tez Projesi - III 11 3 - 6 -
PHAR461 Hastahane Eczacılığı İleri Staj 11 4 - 8 -
PHAR462 Eczane Stajı
Öğrencinin özel eczanede pratik olarak gerçekleştireceği staj. Stajın toplam süresi öğrencinin bağlı olduğu programa (J2) ve öğrencinin kendisine sunulan diğer stajlar arasında yaptığı seçime bağlıdır.
11 2 2 - -
PHAR463 Endüstri Eczacılığı Staj
Öğrencinin ilaç endüstrisi eczacılığında pratik olarak gerçekleştireceği staj. Stajın toplam süresi öğrencinin bağlı olduğu programa (J2) ve öğrencinin kendisine sunulan diğer stajlar arasında yaptığı seçime bağlıdır.
11 2 2 - -
Dönem 12
PHAR464 Eczane İleri Stajı
Öğrencinin özel eczanede pratik olarak gerçekleştireceği staj. Stajın toplam süresi öğrencinin bağlı olduğu programa (J2) ve öğrencinin kendisine sunulan diğer stajlar arasında yaptığı seçime bağlıdır.
12 6 6 - -
PHAR466 Endüstri Eczacılığı Stajı 12 Kredisiz - - -
PHAR465 Hastane Eczacılığı İleri Staj
Öğrencinin hastane eczanesinde pratik olarak gerçekleştireceği staj. Stajın toplam süresi öğrencinin bağlı olduğu programa (J2) ve öğrencinin kendisine sunulan diğer stajlar arasında yaptığı seçime bağlıdır.
12 2 2 - -